Vstupujete na stránky obsahujúce informácie, ktoré sú určené odborníkom a nie laickej verejnosti. Kliknutím na tlačítko “Potvrdzujem, že som odborníkom” alebo na tlačítko “Zatvoriť” potvrdzujete, že ste zdravotníckym odborníkom a že ste sa zoznámili s nižšie uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov. Zdravotníckym odborníkom sa, okrem iného, rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať humánne liečivé prípravky (lekár, lekárnik).

Potvrdzujem, že som odborníkom
Nie som odborník. Späť na vrasky.sk